Om miljøtilstand.dk

Miljøtilstand.dk viser miljøets tilstand og udvikling i Danmark på en række udvalgte områder. Det er en webportal drevet af Miljøstyrelsen, som giver opdateret information om miljøets tilstand til alle interesserede.

Miljøtilstand.nu er en digital rapportering om miljøets tilstand, som erstatter de tidligere miljøtilstandsrapporter, som blev udarbejdet hvert 4. år.

Miljøtilstand.nu er opdelt i en række emner inden for miljø og natur.

Under hvert emne er der fremhævet vigtige nøgleområder, som er beskrevet mere i dybden.

Portalen giver læseren mange muligheder for at fordybe sig yderligere gennem links til flere rapporter og mere detaljerede oplysninger.

Aktualitet

Læseren præsenteres for den nyeste viden om tilstanden på de forskellige områder i Miljøtilstand.nu.

Vi opdaterer løbende grafer/illustrationer og tilstandsvurderinger, når der foreligger nye tal.

Det er meget forskelligt fra område til område, hvor ofte der udføres nye målinger og hvornår analyserne er tilgængelige (fra flere gange om året til hvert 5 år).

Faktatjek

Alle informationer har været faktatjekket hos de forskellige leverandører af data.

Kontakt os

Har du idéer eller kommentarer til Miljøtilstand.nu, så kontakt os endelig.

Skriv en mail til info@mst.dk og angiv, at det drejer sig om Miljøtilstand.nu.

Brug os

Tekst og figurer kan bruges frit, men det skal henvises til kilde:

  • Kilde: Miljøtilstand.nu (Miljøstyrelsen)

Data, som er anvendt til figurer, kan bruges af alle, såfremt der angives den relevante kilde. Brug af foto er underlagt almindelig ophavsret.