Naturressourcer

Vores naturressourcer skal bruges bæredygtigt, hvis vi vil sikre, at der er tilstrækkelige mængder i fremtiden. Det kan bl.a. ny teknologi hjælpe til med.

Det er et globalt anliggende, hvordan vi udnytter verdens naturressourcer, og det kræver handling på lokalt, nationalt og globalt plan for at sikre, at ressourcerne forvaltes bæredygtigt.

  Naturressourcer kan opdeles i:

  • De fornybare (f.eks. træ, fisk og vedvarende energi)
  • De ikke fornybare (f.eks. olie, grus og sten)

Vi bliver hele tiden bedre til at bruge de fornybare ressourcer på nye måder eller med ny teknologi. Det reducerer behovet for at anvende de ikke fornybare ressourcer.

Det samlede materialeforbrug pr. indbygger i Danmark viser, hvor mange ressourcer vi bruger i Danmark totalt set. Når vi bruger naturressourcerne bæredygtigt, er vi med til at sikre, at de kommende generationer kan få gavn af dem.