Friluftsliv i Danmark

Danskerne besøger naturen 110 millioner gange om året. Interessen for at booke lejrpladser er stærkt stigende.

Hvad handler det om?

Friluftsliv er ophold og aktiviteter udendørs. Det kan udfolde sig i byen, på landet, i luften eller i vandet. Som udgangspunkt er friluftsliv lystbetonet og knyttet til vores fritid. Det er et grundlæggende træk, at friluftsliv giver os en oplevelse af at komme nærmere naturen.  

Friluftslivet i Danmark er mangfoldigt. Det kan, udover i fritiden, også finde sted som et afbræk i arbejdsdagen, i forbindelse med undervisning og andre pædagogiske aktiviteter eller som led i et behandlingsforløb.

Friluftsliv kan være roligt, afslappende eller fysisk krævende. Det kan rumme leg, konkurrence eller transport. Formålet kan være en god oplevelse, at møde andre, blive dygtigere, klogere eller sundere. Der opstår hele tiden nye former for friluftsliv

Hvad er målet?

Danmark har ikke konkrete målsætninger for befolkningens friluftsliv, men Danmarks første nationale friluftspolitik fra 2015 sætter en retning for samarbejdet mellem borgere, myndigheder, organisationer, fonde og virksomheder på friluftsområdet.

Læs om den nationale friluftspolitik

Læs mere

Antal naturbesøg pr. år

Hvad er status?

Københavns Universitet anslår, at den voksne del af den danske befolkning årligt besøger naturen cirka 110 millioner gange. 90 procent af alle voksne tager i naturen mindst en gang årligt.

Det samlede medlemstal hos en række af Danmarks største friluftsorganisationer har ligget stabilt siden 2012 (figur 1).  

Interessen for at booke en overnatning på en af Naturstyrelsens store lejrpladser er i perioden 2013 til 2021 steget med 130 % (figur 2). Niveauet i 2021 er det højeste, Naturstyrelsen har målt.

Hent Datasæt

Figur 1:  Udviklingen i det samlede medlemstal hos en række udvalgte friluftsorganisationer i 2012 til 2022. De udvalgte friluftsorganisationer: Det Danske Spejderkorps; FDF; De grønne pigespejdere; KFUM-spejderne i Danmark; Danske Baptisters Spejderkorps; Cyklistforbundet; Danmarks Naturfredningsforening; Danmarks Jægerforbund; Dansk Vandrelaug; Dansk Ornitologisk Forening  

Kilde:  Danmarks Statistik.

 

Hent Datasæt

Figur 2:  Udvikling i antal personbookninger af Naturstyrelsens store lejrpladser i 2013 til 2021.  

I 2022 er målemetoden omlagt grundet tekniske opdateringer. Måleserien for store overnatningspladser slutter derfor med 2021-tal. En ny måleserie vil vise nye data fra årene 2023- 2024 i foråret 2025.

Kilde: Naturstyrelsen

Økonomi i friluftsliv

  • Danskerne har et samlet forbrug på cirka 29 milliarder kroner årligt knyttet til friluftsaktiviteter. Forbruget udgøres af f.eks. udstyr, overnatninger, transport, tøj og kontingenter.
  • Danskernes friluftsaktiviteter giver beskæftigelse til godt 28.000 fuldtidsjob.

Kilde: Friluftslivets nationaløkonomiske fodaftryk, 2014 (PDF).

Kontaktperson

Lars Bendix Poulsen

Natur, Naturstyrelsen

Sidst opdateret d. 17. januar 2024