Klimaforandringer

Det globale klima er under forandring og fører til mere ekstremt vejr i Danmark. Reduktion af udledning af drivhusgasser og klimatilpasning mod et ændret klima er i fokus.

Vores globale klima bliver varmere og varmere. Det gælder også Danmark, hvor det forventes, at vores vejr bliver mere ekstremt med vådere vintre og somre med kraftigere byger, som kan forårsage oversvømmelser.

Det har vi de senere år set flere og flere eksempler på.

Stigende temperaturer øger havtemperaturen og sammen med afsmeltning af is på land, får det havene til at stige. Det har også betydning for vores flora og fauna, ligesom der er behov for, at landbruget løbende tilpasser sit afgrødevalg i takt med et ændret temperatur- og nedbørsmønster.

Den altoverskyggende opgave er at reducere vores udledning af drivhusgasser. Det kan vi bl.a. gøre ved at:

  • reducere energiforbruget i vores boliger
  • fremme anvendelsen af ikke-fossile brændstoffer i f.eks. transportsektoren
  • reducere udledninger i industrien og i landbruget

Du kan læse mere om udviklingen i udledning af drivhusgasser under temaet nedenfor. Samtidig med, at vi arbejder for at reducere udledningen, er vi nødt til at tilpasse os klimaændringerne. Derfor er det vigtigt at vide, hvordan klimaet i Danmark ændrer sig, hvilket klimaindikatorerne om temperatur, tørke, nedbør og havniveau beskriver.