Miljø og sundhed

Miljøets tilstand påvirker vores sundhed, og forurening kan føre til gener og alvorlige sygdomme.

Miljøets tilstand har betydning for vores sundhed - både positivt og negativt. Ophold ude i naturen og en badetur i rene søer og hav beriger vores liv, mens forureninger i luften, vandet, støj eller farlige kemikalier påvirker negativt og i værste fald kan forårsage kræft og allergi.

Luftforureningen i Danmark består af en række stoffer fra både danske og udenlandske kilder. Meget af den sundhedsskadelige luftforurening i Danmark kommer hertil fra det øvrige Europa, men Danmark sender også luftforurening til vores nabolande. Luftforurening i form af partikler, nitrogendioxid (NO2) og ozon kan have langtidseffekter som kræft og hjertekarsygdomme, men kan også føre til akutte symptomer, som irritation af øjne og luftveje.

Hormonforstyrrende stoffer er mistænkt for at bidrage til stigningen i bl.a. prostata-, testikel- og brystkræft. Den danske indsats over for hormonforstyrrende stoffer er bl.a. at skaffe mere viden og udvikle flere og bedre metoder til at kunne identificere hormonforstyrrende stoffer for at beskytte mennesker og miljø mod skadelige kemikalier.

Hudallergi over for kemikalier som f.eks. parfume, konserveringsmidler og metaller er et stort sundhedsproblem i Danmark og i resten af Europa. Mere end 20 % af befolkningen kan have hudallergi, og Danmark har derfor styrket indsatsen over for allergifremkaldende kemikalier, så vi bliver bedre beskyttet, og færre personer udvikler hudallergi.

I Danmark er antallet af støjbelastede borgere steget de sidste ti år. Støjbelastningen er værst langs de store veje og i tætte byområder. Støjbekendtgørelsen fastsætter regler for, at vejstøjen skal kortlægges, og handlingsplaner skal forebygge og reducere støj fra veje.

Badevandskvaliteten i Danmark er høj - kun 1 % er klassificeret som forurenet. Det kan være sundhedsskadeligt at bade i vand, der indeholder fækale bakterier, så derfor holdes der øje med kvaliteten af badevandet.