Forbrug og udbud af miljømærkede produkter og services

Miljømærkede produkter skal opfylde bestemte miljøkrav. I Danmark er både udbuddet og omsætningen af miljømærkede produkter stigende.

Hvad handler det om?

Miljømærkning af produkter handler om at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion, forbrug og affaldshåndtering. Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs – til gavn for mennesker, miljø og jordens naturressourcer.

Miljømærkede produkter og services skal opfylde klare miljø- og kemikaliekrav i alle relevante faser af produktets livscyklus, der mindsker den samlede miljøbelastning fra produktion, forbrug og affaldshåndtering. Omsætningen af svanemærkede produkter er en indikator for forbruget af miljømærkede produkter på det danske marked, mens antallet af forskellige produkter og services er en indikator for udbuddet.

Hvad er målet?

I Strategien for Cirkulær økonomi fra 2018 er en af målsætningerne at fremme den cirkulær økonomi bl.a. gennem bedre (gen)anvendelse af ressourcer og forebyggelse af affald. De officielle miljømærker Svanemærket og EU-Blomsten hjælper virksomheder med omstillingen til cirkulær produktion og gør det nemmere for forbrugere, virksomheder og det offentlige at købe cirkulært ind.

Målsætningen for Miljømærkning Danmark for 2025 er at øge omsætningen af svanemærkede produkter/services til 12 mia. kr. og øge antallet af svanemærkede produkter til 18.000.

Værd at vide om miljømærkede produkter

Der findes mange typer af produkter og services, der er certificeret med Svanemærket eller EU-Blomsten – fra vaskepulver og legetøj til boliger og bilvaskehaller.

Kravene til et produkt afhænger af, hvilken produkttype der er tale om. Kravene strammes løbende i takt med markeds- og teknologiudviklingen. Det sikrer, at der stilles relevante krav med maksimal miljøeffekt.

Kravene fører til:

  • mere bæredygtig og reduceret brug af naturressourcerne
  • mere energieffektive produktionsmetoder og produkter
  • lavere kemikalietryk
  • at produkterne er af god kvalitet, holder længere, kan repareres og genanvendes som råvarer i nye produkter.

Hvad er status?

Der er fra 2012 til 2020 sket en stigning i omsætningen af svanemærkede produkter fra 5,4 til 9,6 mia. kr. årligt (figur 1), svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på 7,5 pct.

Der er ligeledes sket en stigning i antallet af forskellige svanemærkede produkter og services fra 9.000 i 2015 til 21.000 i 2021 (figur 2), svarende til en gennemsnitlig årlig stigning på 15,2 pct.

Hent Datasæt

Figur 1: Omsætning af svanemærkede produkter og services (ekskl. trykkerier) fra 2012-2020 (fabriksomsætning dvs. ex. skatter/afgifter og avance i detailhandlen. Omsætningen er derfor ikke i forbrugerpriser). 

Kilde: Miljømærkning Danmark.  

 

Figur 2: Antallet af svanemærkede produkter og services fra 2015-2021.  

Kilde: Miljømærkning Danmark

Kontaktperson

Søren Mørch Andersen
Cirkulær økonomi, Miljøministeriets departement
E-mail: san@mim.dk 

Sidst opdateret d. 24. januar 2024.