Genanvendelse af emballageaffald

Samlet set stiger genanvendelsen af emballageaffald i Danmark.

Hvad handler det om?

Emballage er en vigtig del af vores dagligdag, og vi er i berøring med det hver dag, for eksempel når vi pakker vores varer fra supermarkedet ud. Når emballagen bliver til affald, skal vi sikre korrekt behandling af affaldet. Figur 1 viser, hvor stor en andel af vores emballageaffald, der genanvendes.

Opgørelsen af emballageaffald, som genanvendes, omfatter både affald fra husholdninger og erhverv.

Hvad er målet?

Det fremgår af EU’s affaldsdirektiv, at genanvendelse skal prioriteres frem for forbrænding og deponi. I Danmark er der i Strategi for cirkulær økonomi en målsætning om at fremme bedre (gen)anvendelse af ressourcer. Den nationale handlingsplan for plastik har desuden fokus på at øge genanvendelsen af plastikemballage.


I 2018 vedtog EU’s medlemslande nye ambitiøse målsætninger med EU’s emballagedirektiv. Der blev fastsat en række mål for genanvendelsesprocenter på forskellige emballagetyper som medlemslandene skal leve op til senest ved udgangen af henholdsvis 2025 og 2030

Målsætningerne ses af tabellen nedenfor

 PlastTræAluminiumGlas

Papir- og pap

Alt emballage

202550%25%70%79%75%65%
203055%30%80%60%75%85%

Hvad er status?

I 2021 var andelen af genanvendt emballage følgende:

  • Plastik 23 %
  • Træ 88 %
  • Jern og metal 66 %
  • Glas 84 %
  • Papir og pap 71 %
  • Samlet 65 %


Figur 1 viser, at der over en årrække er sket en stigning i genanvendelsen af emballageaffald i Danmark. Fra dataåret 2019 er der benyttet en ny opgørelsesmetode, som både beregner hvor meget emballage, som faktisk genanvendes, og som benytter data fra Affaldsdatasystemet samt affaldssorteringsanalyser.

Producentansvar på vej til Danmark

EU har vedtaget krav om udvidet producentansvar på emballage. Det vil sige, at producenterne af emballage får ansvar for, at indsamle og genanvende deres produkter, når de bliver til affald. Det udvidede producentansvar skal senest være implementeret i Danmark den 1. januar 2025.

Hent Datasæt

Figur 1 viser, at der generelt er sket en stigning i genanvendelsen af emballageaffald i den seneste årrække, selvom der for nogle affaldstyper er sket et fald. Fra 2018 er der benyttet en ny opgørelsesmetode og en opdatering af den bagvedliggende database. Dette har for de fleste emballagefaktioner ført til et fald i den beregnet genanvendelsesprocent fra 2017.

Kilde: Miljøstyrelsen 2023

Kontaktperson

Trine Hveisel Djurhuus
Cirkulær Økonomi & Affald, Miljøstyrelsen
E-mail: trhdj@mst.dk 

Sidst opdateret d. 19. december 2023