Produktion af husholdnings- og husholdningslignende affald pr. borger

Der har været udsving i mængden af husholdning og husholdningslignende affald siden 2012, men samlet set er mængden stabil

Hvad handler det om?

Vores forbrug påvirker miljøet. Det gælder både i forhold til forbrug af ressourcer til fremstilling, ved anvendelse af produkter og serviceydelser og når produkterne bliver til affald. Der er meget at spare, hvis vi kan forebygge, at affaldet opstår i første omgang. Figur 1 viser, hvor meget husholdnings- og husholdningslignende affald, der hvert år i gennemsnit bliver genereret pr. borger i Danmark.


Begrebet dækker over det meste af det affald, vi genererer som private borgere. Det er både det affald, som bliver hentet fra husholdningerne, og det affald, som borgerne selv afleverer på genbrugspladsen.


Husholdnings- og husholdningslignende affald dækker også noget affald fra erhvervslivet, f.eks. fra hotel- og restaurationsbranchen, detailhandlen og kontorer. Lidt under en tredjedel af husholdningsaffaldet kommer fra erhvervslivet.

 

Hvad er målet?

EU's affaldsdirektiv fastslår, at affaldsforebyggelse er den mest effektive måde at forbedre den værdi, vi får ud af vores ressourcer, og mindske affaldets miljømæssige påvirkninger. EU's medlemslande er forpligtede til at arbejde med at forebygge affaldsproduktion og overvåge og vurdere de fremskridt, de gør.

Hvad er status?

I Danmark producerer vi meget affald. Mængden af husholdnings- og husholdningslignende affald har været let skiftende i perioden 2012 til 2021. Mængden toppede i 2020, men er faldet i 2021.


Det er ikke retvisende at sammenligne mængden af husholdnings- og husholdningslignende affald i de europæiske lande i dag, da der er forskel på, hvad de indrapporterer som husholdnings- og husholdningslignende affald. Opgørelsen kan derfor hovedsageligt bruges til at se udviklingen i Danmark. I EU arbejder på at harmonisere opgørelsen af husholdnings- og husholdningslignende affald, så en sammenligning mellem landene bliver mere retvisende.

Husholdnings- og husholdningslignende affald per borger

Hent Datasæt

Figur 1: Mængden af husholdnings- og husholdningslignende affald pr. borger i årene 2012 til 2021. Det er den årrække,
hvor Miljøstyrelsen har indsamlet data om affald med det nuværende digitale affaldsdatasystem.

Kilde: Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem

Kontaktpersoner

Marie Louise Nygaard Madsen
Cirkulær Økonomi & Affald, Miljøstyrelsen
E-mail: malnm@mst.dk 

Sidst opdateret d. 17. januar 2024